על החברה

"לחרוג מוודאויות ההווה, להפנות מבט אל אי הוודאות של המחר, לצפות מה עומד לקרות, ולהתייצב בעמדה שתאפשר להפיק מכך תועלת"