פיתוח לזכיינות

"לעשות את זה כמו שצריך. לעקרונות יש מחיר, אבל בסוף הם כדאיים"