שיפור התפעול הקיים

"להשתפר, להתייעל על מנת להביא לתוצאות מצויינות"