שיפור מודל הזכיינות

"בלי מודל זכייני נכון, גם מאמץ כביר יוביל יוביל להישג מזערי."