תהליך הקמה של רשת מזכה

"לבניין גבוה נדרשים יסודות חזקים אחרת הוא יקרוס"