התאמה לקוד אתי לזכיינות

"הקפידו על סטנדרטים אתיים גבוהים"